Huch, Kurt J  Klassesamfunnet. Den onde sirkel
Klassesamfunnet. Den onde sirkel
Forfattar:  Huch, Kurt J

162 s. Hefta. Namnetrekk. Ein del understrekingar. Bruksspor. Gjennomgåande liten flekk i kanten av dei siste sidene. Bokomtale på baksida. Bokmål.
#Sosiologi