Wildenvey, herman  Nedfaldsfrugt. tredje oplag
Nedfaldsfrugt. tredje oplag
Forfattar:  Wildenvey, herman

Hefta. Oktav. 178 s. Delvis uoppskåren. Solbleika. Fuktskjold langs ryggen og framsida. Rifter i kanten av framsida. Øvste 4 mm av ryggen er borte. Bokmål.
#Romanar,