Seip, Didrik Arup  Særtrykk av Maal og Minne. Hefte 3-4. 1943
Særtrykk av Maal og Minne. Hefte 3-4. 1943
Forfattar:  Seip, Didrik Arup

Hefta. Oktav. Side 97-103. Innhald: Om endelsesvokalene e, o : i, u i eldste islandsk og norsk. Bokmål.
#Språk