Seip, Didrik Arup  Særtrykk av Maal og Minne. Hefte 3-4. 1955
Særtrykk av Maal og Minne. Hefte 3-4. 1955
Forfattar:  Seip, Didrik Arup

Hefta. Oktav. Side 154-163. Innhald: Om formene veg og vei i norsk. Bokmål.
#Språk