Frysing av matvarer 
Forfattar:  Frysing av matvarer

Oslo 1967. Statens forsøksvirksomhet i husstell. 8vo. 40 s. Stifta. Kvitt noko pletta omslag. Elles pen. Bokmål.
#Mat