Tveterås, Eyninn m. fl (red.)  Spebarnsboken. 1. utgave
Spebarnsboken. 1. utgave
Forfattar:  Tveterås, Eyninn m. fl (red.)

Hefta. Kvadratisk oktav. 128 s. Mange bilete. Bokmål.
#Helse