Særtrykk av St. Hallvard  Korskirkesognet i Oslo gamleby. Lokaliserte lokaliteter
Korskirkesognet i Oslo gamleby. Lokaliserte lokaliteter
Forfattar:  Særtrykk av St. Hallvard

Hefta. Oktav. Side 117-131 Pen. Bokmål.
#Lokalhistorie