Kirke- og Undervisningsdepartementet  Bøker for skoleboksamlinger. Tillegg 1 til 10-årskatalog 1967
Bøker for skoleboksamlinger. Tillegg 1 til 10-årskatalog 1967
Forfattar:  Kirke- og Undervisningsdepartementet

Hefta. Oktav. 43 s. Bruksspor. Bokmål.
#Litteratur