Mellbye, Elisabeth  Internasjonale organisasjoner og deres publikasjoner. En orientering for bibliotekarer
Internasjonale organisasjoner og deres publikasjoner. En orientering for bibliotekarer
Forfattar:  Mellbye, Elisabeth

Hefta. Oktav. 28 s. Bruksspor. Utgitt av Det norske Nobelinstitutt. Bokmål.
#Litteratur