St. Hallvard. Berg, Arno (red.)  St. Hallvard. Organ for Selskabet for Oslo Byes Vel. Hefte 5 1957. 35. årgang
St. Hallvard. Organ for Selskabet for Oslo Byes Vel. Hefte 5 1957. 35. årgang
Forfattar:  St. Hallvard. Berg, Arno (red.)

Hefta. Stor oktav. Side 193-240 Omslaget med rifter i kantane. Innhald m. a.: "Nasjonalgalleriet". "Havnen". Ein del bilete. Bokmål.
#Lokalhistorie