Rundhovde, Gunnvor  Målføra eller dialektane i Hordalandsbygdene og i Bergen by
Målføra eller dialektane i Hordalandsbygdene og i Bergen by
Forfattar:  Rundhovde, Gunnvor

Oslo u.å. Gyldendal. Fotostatkopi 4to av eitt kapittel i boka Hordaland og Bergen. Frå s. 394- 408. Litt gulna, elles pen. Helsing frå forfattaren av kapitlet til Ingebjørg Hoff. Nynorsk.
#Ded