Ling, Jan og Margareta Jersild  A method of cataloguing vocal folk music
A method of cataloguing vocal folk music
Forfattar:  Ling, Jan og Margareta Jersild

Stockholm 1965. Svensk visearkiv. 8vo. 12 s. (Byrjar på s. 103 og slutar på s. 114). Limfrest. Boka har ikkje rygg. Ei fin bok. Engelsk.
#Mus