Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune  Felles verneplan og fylkesdelplan for Naustdal - Gjengedal. Høyringsutkast mars 2000
Felles verneplan og fylkesdelplan for Naustdal - Gjengedal. Høyringsutkast mars 2000
Forfattar:  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hefta med originalt omslag. Lys rygg. 80 s. Kvartformat. Bruksspor. Med kart. Mange bilete. Nynorsk.
#Lokalhistorie