Rudeng, Erik  Faglitteraturen i offentligheten. Et opplysningspolitisk perspektiv
Faglitteraturen i offentligheten. Et opplysningspolitisk perspektiv
Forfattar:  Rudeng, Erik

Hefta med originalt omslag. Kvit rygg. 55 s. Oktav. Namneetikett. Som ny. Bokmål.
#Litteratur