LaCapra, Dominick and Steven L. Kaplan  Modern European Intellectual History. Reappraisals and new Perspectives. Third printing
Modern European Intellectual History. Reappraisals and new Perspectives. Third printing
Forfattar:  LaCapra, Dominick and Steven L. Kaplan

Hefta med originalt omslag. Kvit rygg. Oktav. 317 s. Namnetrekk. Pen. Engelsk.
#Essay,