Norsk Jord. Nr. 22. 12. desember 1944. 4. årg  Ansvarlig redaktør: T. Dehli Laurantzon
Ansvarlig redaktør: T. Dehli Laurantzon
Forfattar:  Norsk Jord. Nr. 22. 12. desember 1944. 4. årg

Hefta med originalt omslag. Grå rygg. Stort kvartformat. 23 s. Solbleika omslag med noko smuss. Ei lita rift i toppsnitt. Av innhaldet: Joleminni, dikt av Arnfinn Urnes. Jol og joleskikkar på Sørlandet i gamal tid, av redeaktør Jørgen Haugedal. Mange bilete. Begge målføre.
#Jul