Norsk forsking om journalistikk, medier og kommunikasjon 1993 – 1994  Katalog over igangverande forskingsprosjekt. Redaktør: Borghild Gramstad
Katalog over igangverande forskingsprosjekt. Redaktør: Borghild Gramstad
Forfattar:  Norsk forsking om journalistikk, medier og kommunikasjon 1993 – 1994

Bergen 1994. Nordicom – Noreg. Universitetet i Bergen. 8vo. 106 s. Pocket. Kvitt plastomslag utan ryggtittel. Heftet er som nytt. nynorsk.
#media