Institut for dansk dialektforskning  Danske folkemaal. Utgivet af Institut for dansk dialektforskning. 1976. 21.Aargang. Hæfte 1.
Danske folkemaal. Utgivet af Institut for dansk dialektforskning. 1976. 21.Aargang. Hæfte 1.
Forfattar:  Institut for dansk dialektforskning

Odense 1976. Andelsbogtrykkeriet. 8vo. 10 s. Stifta. Grått pappomslag med svart skrift. Stempla med særtryk utanpå permen. På innsida av permen står: «Til Ingeborg med tak for hyggeligt samvær og dejlig middag fra forff.». Heilt og pent hefte. dansk.
#språk