Midttun, Sigurd Dahl  Særtrykk av Maal og Minne, 2.-4. hefte 1940. Ei lausavise av Øyvind Finnson
Forfattar:  Midttun, Sigurd Dahl

Norge 1940. Eitt blad (paginert s 144). Hefta. Grønt papiromslag utan tittel. På framsida står: «Til Ingeborg Hoff frå Sigurd Dahl Midttun». Heftet, som altså berre er eitt blad, er i dårleg stand, men greitt å lese. nynorsk.
#språk