Kirke og kultur  Nr. 6/2007. 112. årgang. Redaktører: Professor Inge Lønning, professor Kjetil Hafstad
Nr. 6/2007. 112. årgang. Redaktører: Professor Inge Lønning, professor Kjetil Hafstad
Forfattar:  Kirke og kultur

Norge 2007. Universitetsforlaget. 8vo. Paginert frå s.461-528. Illustrert med nokre portrettfoto. Hefta. Raudt og grønt omslag, kvit rygg med grøn ryggtittel. Heftet er som nytt.
#per