Norges Vasssdrags- og Energiverk, m.fl  Formidling og utvikling av kvaliteter ved vassdrag. Landskonferanse, 7.-9. juni 1994, Bolkesjø hotell, Notodden
Forfattar:  Norges Vasssdrags- og Energiverk, m.fl

Telemark, 20.5. 94. Programkomiteen for Landskonferansen. 4to. Upaginert. Hefte med innlagd «program for Landskonferansen vassdragskvaliteter. Befaringsdag 8. juni 94 fra Bolkesjø». Grønt plastomslag, i bra stand. bokmål.
#L