Syn og Segn  Hefte 2 1993. Redaktør: Jan Inge Sørbø
Hefte 2 1993. Redaktør: Jan Inge Sørbø
Forfattar:  Syn og Segn

Noreg 1993. Det norske samlaget. 8vo. Paginert frå s. 97 til 192. Illustrert med svart-kvittfoto, teikningar og faksimilar. Paginert frå s. 97 til 192. Hefta. Originalt kvitt omslag med foto, svart ryggtittel. Nokre små merknader med penn, elles er heftet i god stand. nynorsk.
#per