Språklig Samling  Nr. 1/2-1982. Redaksjon: Eskil Hanssen (ansv.), Lars S. Vikør, Knut S. Vikør, Torun Gulliksen, Thomas Hoel
Nr. 1/2-1982. Redaksjon: Eskil Hanssen (ansv.), Lars S. Vikør, Knut S. Vikør, Torun Gulliksen, Thomas Hoel
Forfattar:  Språklig Samling

Oslo 1982. Landslaget for språklig samling. 4to. 27 s. Illustrert med nokre foto og vignettar. Stifta. Originalt lyst papiromslag med teikning. Eigarmerke på baksida. Heftet er i svært god stand. Tema: Norsk Språkråd Ti År. Innhaldet er skrive i ymse målformer.
#språk