(Språk og samfunn)  Red: Jo Kleiven. Bidrag til en norsk sosiolingvistikk
Red: Jo Kleiven. Bidrag til en norsk sosiolingvistikk
Forfattar:  (Språk og samfunn)

Oslo 1979. PAX. 8vo. 270 s. Limhefta. Originalt oransje omslag med illustrasjon, kvit rygg med svart ryggtittel. Nokre lesespor og litt slitt utanpå, i bra stand elles. «Forfatterne er forskere og lærere innen samfunnsvitenskap og språkvitenskap». bokmål.
#språk