Christophersen, Bjørn  Norsk militær innsats ute og hjemme 1940/1945. Dette er 2. opplag
Norsk militær innsats ute og hjemme 1940/1945. Dette er 2. opplag
Forfattar:  Christophersen, Bjørn

Norge 1981. Forsvarsdepartementets presse og informasjonsavdeling. 8vo. Tverrformat. 32 s. Illustrert med nokre svart-kvittfoto. Stifta. Originalt mangefarga og kvitt omslag. Heftet er som nytt. Forfattaren er generalmajor. bokmål.
#2