Den Norske turistforening. Årbok  1966. Fra heller til hytte. Redigert av Ragnar Frislid
1966. Fra heller til hytte. Redigert av Ragnar Frislid
Forfattar:  Den Norske turistforening. Årbok

Oslo 1966. Den Norske Turistforening. 8vo. 256 s. Illustrert med ein del svart-kvittfoto og teikningar. Hefta. Omslag med fargefoto av Jo Gjendebua, kvit rygg med svart ryggtittel. Boka er losna i ryggen, elles i bra stand. Variert innhald, m.a.om gamle byggeskikkar, og om Roald Amundsens ferd over Hardangervidda.
#natur