Floden, Halvor  Frik med fela. 2. utgåva
Frik med fela. 2. utgåva
Forfattar:  Floden, Halvor

Oslo 2005. Det Norske Samlaget. 8vo. 136 (+6) s. Mangefarga bind med illustrasjon. Kvit og mørkeraud rygg med svart ryggtittel. Boka er som ny. Boka kom første gong ut i 1917 og er rekna for å vera forfattarens beste bok. Språket i denne utgåva er tilrettelagd for unge lesarar anno 2005. nynorsk.
#barn