Mål og makt  Nr. 1/95. 25.årg. Kr. 25
Nr. 1/95. 25.årg. Kr. 25
Forfattar:  Mål og makt

Noreg 1995. Studentmållaget. 8vo. 53 (+3) s. Stifta. Kvitt omslag med foto. Heftet er i god stand. Innhald: Magne Myhren: Steinar Schøtt. Johannes Nymark: Språkleg mangfald i Noreg og andre land. Sylfest Lomheim: Nynorskkulturen i NRK. nynorsk.
#språk