Hallaråker, Karl Johan  I de siste tider. Hovedlinjer i 2. Timoteusbrev
Forfattar:  Hallaråker, Karl Johan

Oslo 1983. Lunde Forlag og Bokhandel a.s. Hefta. Svart og blått omslag. Litt understrekingar og skrift med penn i heftet, men pent. Bokmål.
#Rel