Vikør, Lars S (red.)  Norsk Ordbok - nynorskens leksikografiske kanon? Rapport frå eit seminar på Blindern…
Norsk Ordbok - nynorskens leksikografiske kanon? Rapport frå eit seminar på Blindern…
Forfattar:  Vikør, Lars S (red.)

Oslo 1997. 8vo. 165 s. Hefta med originalt omslag. Raud rygg u. tekst. Som ny. Utgitt av UiO. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. Begge målformer.
#Språk