Kjærnsli, Marit, Svein Lie, Rolf V. Olsen, Astrid Roe og Are Turmo  Rett spor eller ville veier? Norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2003
NOK: 140,00  
Velg Lagt i utval Allerede lagt i utvalet
Boknummer: 521907
Forfattar: Kjærnsli, Marit, Svein Lie, Rolf V. Olsen, Astrid Roe og Are Turmo
Tittel: Rett spor eller ville veier? Norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2003

Oslo 2004. Universitetsforlaget. Stor 8vo. 301 s. Limhefta. Illustrert med tabellar og diagram. Raud med kvit og gul ryggtittel. Ein liten brett nedst til høgre på omslaget framme. Brev til rektor frå universitetsforlaget lagt inn ved smusstittelsida. Mest som ny. Dette er andre gjennomføringa av PISA-undersøkinga som er ei internasjonal komparativ undersøking av skulesystema i ulike land. Hensikta er mellom anna å få ein peikepinn på kor godt skulen førebur elevane til å møte utfordringar i morgondagens samfunn. Bokmål. 12-11-2022