Håløygminne. Hefte 4 1962. 43. årg. 11. bind  Skriftstyrar: Asbjørn Eidnes. Utgjeve av Hålogaland Historielag
Skriftstyrar: Asbjørn Eidnes. Utgjeve av Hålogaland Historielag
Forfattar:  Håløygminne. Hefte 4 1962. 43. årg. 11. bind

Svorkmo 1962. 8vo. S. 89-112 Stifta. Brunaktig rygg. Uoppskoren. Gjennomgåande rift på framsida og dei første sidene. Namnetrekk. Av innhaldet: "Jul-skoka og lækjedomskreftene". "Ver, ving og åringar i Hålogaland i gammal tid". Nynorsk.
#L