Blad for norsk målreising. Målmannen  Nr. 3-4/2014 - 12. årgangen
Nr. 3-4/2014 - 12. årgangen
Forfattar:  Blad for norsk målreising. Målmannen

Oslo 2014. Målmannen. 4to. 32 s. Illustrert. Stifta. Kvitt med svart tittel og illustrasjon på framsida. Pent hefte. Nynorsk.
#Per