Fortidsvern. Medlemsblad for Fortidsminneforeningen  Nr. 3/2006 (31. årgang)
Nr. 3/2006 (31. årgang)
Forfattar:  Fortidsvern. Medlemsblad for Fortidsminneforeningen

Oslo 2006. Fortidsminneforeningen. Liten 4to. 45 s. Illustrert med farge- og svart/kvit-bilete, teikningar og kart. Stifta. Lys beige hefte med fargeillustrasjon og svart og kvit tittel på framsida. Pent hefte. Bokmål.
#Kult