Kirke og kultur  Hefte 3 1979 78. årg. Redaktør Inge Lønning. Grunnlagt av Christopher Bruun og Thorvald Klaveness
Forfattar:  Kirke og kultur

Oslo 1979. Fabritius Forlag. Stor 8vo. Side 129-192. Limhefta. Oransje med svart ryggtittel. Nokre få understrekingar i teksten. Etikett med tidlegare eigars namn og adresse øvst på baksida. Pent hefte. Bokmål.
#Rel