London, Jack  John Finkelman. Af Jack London. Bemyndigad öfversättning från engelskan af Algot Sandberg
John Finkelman. Af Jack London. Bemyndigad öfversättning från engelskan af Algot Sandberg
Forfattar:  London, Jack

Stockholm 1914. Bohlin & Co.s Förlag. Liten 8vo. 352 s. Limhefta. Kvit med svart ryggtittel. Uspretta. Uhøvla og slitasje i alle tre snitta. Lesestriper i ryggen og smuss på fram- og baksida. Godt leseleg. Jack London (1876-1916) var ein amerikansk forfattar. Han hadde arbeid både som sjømann og gullgravar, og opplevingane dette gav låg til grunn for mange av bøkene hans, men også hans sosialistiske haldningar kjem til uttrykk. Svensk.
#Rom