Heimen. Landslaget for bygde- og byhistorie. Nr. 1. Mars 1958. Bd XI, hefte 1  Redaktør: Lars Reinton
Redaktør: Lars Reinton
Forfattar:  Heimen. Landslaget for bygde- og byhistorie. Nr. 1. Mars 1958. Bd XI, hefte 1

Oslo 1958. Fabritius. 8vo. 48 s. Hefta. Lys rygg u. tekst. Uoppskoren. Adresse på baksida. Av innhaldet: Utgravingene på Hamarodden. Erkebiskop Øystein Erlendssons ættegård. Postgang for 2-300 år siden. Ligg ved: Navneregister til bind X. (9 s.). Innhold "Heimen" - Bd.X. 1955-1957. Begge målformer.
#Periodika