Språk: Nynorsk  Grunnring i målsak. Møte 3. Tal dialekt. Skriv nynorsk
Forfattar:  Språk: Nynorsk

Oslo 1978. Noregs Mållag. 8vo. 26 s. Litt illustrert. Stifta. Gult hefte med svart tittel og illustrasjon på framsida. Pent. Målføre og talemålsnormering. Nynorsk.
#Språk