Lokalhistorie Agder: Frimurarbladet, nr. 2 – 2005  Frimurerbladet Agder. Nr. 2 – Juni 2005 – 15. årgang
Frimurerbladet Agder. Nr. 2 – Juni 2005 – 15. årgang
Forfattar:  Lokalhistorie Agder: Frimurarbladet, nr. 2 – 2005

Kristiansand 2005. Frimurerlogen. 8vo. 31 s. Illustrert. Stifta. Kvitt hefte med svart tittel, brødtekst og illustrasjonar på framsida. Delvis sundriven etikett på baksida. Pent hefte.
#L