Munch, P. A  Trygve Knudsen: P. A. Munch og samtidens norske sprogstrev
Trygve Knudsen: P. A. Munch og samtidens norske sprogstrev
NOK: 80,00  
Velg Lagt i utval Allerede lagt i utvalet
Boknummer: 529189
Forfattar: Munch, P. A
Tittel: Trygve Knudsen: P. A. Munch og samtidens norske sprogstrev

Kristiania 1923. Gyldendalske bokhandel, København, London, Berlin. 8vo. 162 (+1, +3 blanke) s. Limhefta. Lys beige utan ryggtittel. Uhøvla i alle tre snitta. Delar av omslaget er riven av i ryggen og ein bit er riven av nedst på framsida. Elles rift i alle tre snitta og falma på framsida, på ryggen og delvis på baksida. Gamal pris og namn på tidlegare eigar på smusstittelsida. Peter Andreas Munch (1810-1863) var ein norsk historikar og ein røynd språkforskar. Han hadde kjennskap til norrøn skriftkultur, og vart ein talsmann for å rekonstruera eit eige norsk skriftspråk. Elles er han særleg kjent for sitt store historieverk Det norske Folks Historie, der han skildrar Norges historie frå oldtida til 1397. Bokmål. 01-01-2022