Schulze, Johan A  Eit eldre jamningstilhøve i Vest-Vikversk. Andre deilen. (Eldre jamning på -å). Bolkar med døme og finnestader
Eit eldre jamningstilhøve i Vest-Vikversk. Andre deilen. (Eldre jamning på -å). Bolkar med døme og finnestader
Forfattar:  Schulze, Johan A

Oslo 1997. Eigen utgjevnad. 4to. 78 s. Illustrert med kart og faksimilar. Limfrest. Lysegrå med svart ryggtittel. Bruksspor og ørlite smuss på fram- og baksida. Omslaget er litt bretta øvst på framsida. Pen. Dedikasjon på tittelsida: "Til …..... …..... Med beste helsing frå Johan A. Schulze 15/5-1997". Nynorsk.
#Språk