Forner, Lars  De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk och dialektgeografisk undersökning av Lars Forner
De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk och dialektgeografisk undersökning av Lars Forner
NOK: 150,00  
Velg Lagt i utval Allerede lagt i utvalet
Boknummer: 529923
Forfattar: Forner, Lars
Tittel: De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk och dialektgeografisk undersökning av Lars Forner

Uppsala 1945. Almqvist & Wikells boktryckeri AB. Stor 8vo. 238 (+2 blanke) s. I tillegg fem kartplansjar bak i boka og ei kartside + 1 blank side. Limhefta. Beige med svart ryggtittel og stripedekor. Uhøvla i alle tre snitta. Falma på ryggen og langs kantane på fram- og baksida. To rift øvst på ryggen og ei nedst på framsida. Nokre notat og understrekingar. Den første sida ligg laus. Frå smusstittelsida: Undersøkinga er ei akademisk avhandling av Lars Forner med tittel Fil. Lic. av Östgöta nation. Øvst på tittelsida: "Skrifter utgivna av kungl. Gustav Adolfs akademien. 14. Studier till en svensk dialektgeografisk atlas utgivna av Natan Lindqvist 1". Svensk. 01-01-2022