Fischer, Trygve og Ketil Sæverud  Melodier til bruk i undervisningen i harmonilære og hørelære
Forfattar:  Fischer, Trygve og Ketil Sæverud

U.å. Tonika. 8vo. 52 s. Spiral. Illustrert. Kvit plastrygg. Namnetrekk. Nokre av festa til spiralen er rivna. Blyantstrek på framsida. Noko skrapa og pletta. Med musikknotar. Bokmål.
#Mus