Nilsson, Eric  Den organisatoriska utvecklingen av specialiteten anestesiologi i Sverige 1947 -1957
Den organisatoriska utvecklingen av specialiteten anestesiologi i Sverige 1947 -1957
Forfattar:  Nilsson, Eric

Sverige 1991. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift. 8vo. 31 s. Illustrert. Stifta. Pen. Supplementum 15. Svensk.
#Ped