Telesoga. Mai 2005  Telesoga. Volume 26. May 2005. Number 1
Telesoga. Volume 26. May 2005. Number 1
Forfattar:  Telesoga. Mai 2005

Utan stad 2005. Telelaget of America. 8vo. 34 s. Illustrert. Stifta. Raudt hefte med svart/kvit-illustrasjon og svart tittel på framsida. Etikett med adressat, frimerke og poststempel på baksida. Poststempel også på framsida. Pent. Redaktør: Jim Skree. Engelsk.
#L