Telesoga. May 2007  Telesoga. Volume 28. May 2007. Number 1
Telesoga. Volume 28. May 2007. Number 1
Forfattar:  Telesoga. May 2007

Utan stad 2007. Telelaget of America. 8vo. 35 s. Illustrert. Stifta. Rosa hefte med svart/kvit-illustrasjon og svart tittel på framsida. Nokre rift i overflata på fram- og baksida. Etikettar og namn på adressat på baksida. Pent. Redaktør: Alice Kirn. Engelsk.
#L