Telesoga. November 2007  Telesoga. Volume 28. November 2007. Number 1
Telesoga. Volume 28. November 2007. Number 1
Forfattar:  Telesoga. November 2007

Utan stad 2007. Telelaget of America. 8vo. 43 s. Illustrert. Stifta. Kvitt hefte med svart/kvit-illustrasjonar og svart tittel på framsida. Nokre rift i overflata på fram- og baksida. Etikettar, frimerke og namn på adressat på baksida. Pent. Redaktør: Alice Kirn. Engelsk.
#L