Telesoga. November 2009  Telesoga. Volume 31. November 2009. Number 2
Forfattar:  Telesoga. November 2009

Hudson 2009. Telelaget of America. 8vo. 39 s. Illustrert. Stifta. Kvitt hefte med fargeillustrasjonar på framsida og kvit og svart tittel på framsida. Etikettar og namn på adressat på baksida. Pent. Redaktør: Alice Kirn. Engelsk.
#L