Lokalhististorie Hordaland: Mariakirken i Bergen  Mariakirken i Bergen
Forfattar:  Lokalhististorie Hordaland: Mariakirken i Bergen

Bergen utan år. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Bergensavdelingen i samarbeid med kirkevergen i Bergen. Liten 8vo. 38 (+2 blanke) s. Illustrert. Stifta. Svart og kvitt, murfarga hefte med kvit tittel på framsida. I god stand. Alt er skrive på norsk bokmål, engelsk, fransk og tysk.
#L