Vestergaard, Torben  Initial and final consonant combinations in Danish Monosyllables
Initial and final consonant combinations in Danish Monosyllables
Forfattar:  Vestergaard, Torben

Lund 1967. Torben Vestergaard. 8vo. 30 s. (frå side 37-66). Litt illustrert. Tverrstifta. Personleg helsing på første sida. Nokre understrekingar og notat med blyant. I generelt god stand. Engelsk og dansk.
#Språk